Kabel stacji bazowej

izolowany kabel zasilający, cyfrowy kabel sygnałowy, high speed cable.