Zestaw uziemienia kabla koncentrycznego

universal grounding kit, coax grounding kit, copper grounding wire.