Uniwersalny zestaw uziemiający

miedziany przewód uziemiający, zestaw uziemienia kabla koncentrycznego, zestaw uziemienia koncentrycznego.